Springbørn - letøvet springhold VINTER

Antal tilmeldte: 0/30 Årgang: 2010-2013 Pris: 1.015,00 DKK
05/09/2022 - 24/04/2023 Solrød Idrætscenter - SIC Hal C Midt Mandag 17:15-18:30 Instruktør: Laura Trier Høisgaard Sofie Arlofelt Holmgaard Victoria Jeppesen Kasper Rahbek Pedersen Katrine Stenevad lippert Pia Nyvang
Beskrivelse

Springbørn er et letøvet springhold for både piger og drenge. 

For at være med på holdet, skal man kunne lave en vejrmølle og et araberspring. Man skal have prøvet både kraftspring og flikflak. I trampolinen skal man kunne lave en salto uden saltoplint.

Vi udvikler gymnasten på de niveau de er og udfordre dem med nye spring.

Vi starter træningen hver gang med opvarmning og slutter træningen af med træning af serie, styrke eller håndstand.

Gymnastik skal være sjovt, og derfor bruger vi også tid på at lærer hinanden at kende, så vi kan møde nye venner.

Vi vil efter nogle træninger dele gymnasterne op i niveau, på den måde kan vi lettere udfordre gymnasterne på det niveau de er på.

Hvis man ikke opfylder de krav vi stiller springmæssigt, henviser vi gymnasten til et andet hold.

Vi deltager i 3 opvisninger, Gymnasternes dag, Solkysten og vores lokalopvisning og holder 1-2 ekstra træninger i løbet af sæsonen

Der kan komme en ekstra udgift på max 200 til en opvisningsdragt.

Holdet er for årgang 2010 - 2013, eller efter aftale.

HOLDLEDER PIA NYVANG

 

Husk altid at tilmelde dig/deltageren efter anvisningen for årgang(e) på holdet. Er deltageren ikke den korrekte årgang/alder, kan denne blive slettet fra holdet.

Ved tilmelding af børn er det meget vigtigt at data (navn, adresse og fødselsdag) er korrekte. Solrød Gymnastikforening modtager tilskud fra Solrød kommune og dette tilskud er afhængigt af, at vores oplysninger om medlemmerne er korrekte. Ellers kan det betyde at vi mister tilskuddet, med deraf følgende kraftig stigning i kontingent fremover.

NB! Holdet gennemføres ved minimum 15 betalende og deltagende medlemmer.

Bliver holdet overtegnet, sker der optagelse på venteliste via tilmeldingssystemet.

Ingen optagelse på venteliste pr. telefon eller e-mail.

Læs mere om al det praktiske i SGF her

Pris: 1.015,00 DKK


Jeg har ingen profil - Opret og tilmeld Jeg har en profil – Login og tilmeld
Instruktører

Laura Trier Høisgaard

Sofie Arlofelt Holmgaard

Victoria Jeppesen

Victoria er født i 2008, og har gået til gymnastik siden hun var lille. I dag er hun gymnast på Soljump.
Victoria har været instruktør siden 2020, hvor hun startede som hjælpeinstruktør.

Kurser:
- Hjælpeinstruktør
- Springsikker
- Livreddende førstehjælp
- Fanebærer

Kasper Rahbek Pedersen

Kasper er født i 2008 og begyndte til springgymnastik sommeren 2018, hvor han startede på Soljump Mini. Sidenhen er han rykket op på Soljump, hvor han stadig går.
Kasper har været instruktør siden 2021, hvor han startede som hjælpeinstruktør.

Kurser:
- Hjælpeinstruktør
- Livreddende førstehjælp

Katrine Stenevad lippert

Pia Nyvang

pia@nyvang.dk

Pia har været træner siden 2005. I 2016 blev hun medlem af Solrød Gymnastikforenings bestyrelse, og i 2018 blev Pia formand for foreningen.

Kurser:
- Gymnastikuddannelsen
- Springsikker 1
- Livreddende førstehjælp
- Forskellige inspirationskurser