40 års jubilæum

 

1940  Som tidligere omtalt i lokalhistorisk blad var der i Solrød kun én idrætsforening nemlig Jersie Idrætsforening, som omfattede både badminton, håndbold, folkedans og gymnastik.

 

1972:  Men i 1972 besluttede man at udskille gymnastikken som en selvstændig klub. Og den stiftende generalforsamling fandt sted den 9. marts 1972, hvor Iwan Berglind blev valgt til formand, og hvor foreningen fik navnet ”Solrød Gymnastik Forening”

 

På dette tidspunkt forgik al gymnastik i Solrød skoles gymnastiksal, så det var begrænset, hvormange hold, der kunne oprettes.

Samme år tiltrådte Dronning Margrethe II og OL i München blev afholdt.

 

1973:  Som nyt gymnastikredskab får SGF den første minitrampolin.

Uglegårdsskolen indvies og kommunen overtager Trylleskoven.

 

1976: Inge Sack vælges til ny formand.

Munkekærskolen og Solrød Center Vest indvies.

 

Idrætsmærketræningen bliver en del af foreningens program. Træningen foregår på Solrød skole’s boldbane hvert forår, og starter umiddelbart efter SGF’s opvisning indtil sommerferien.

Idrætsmærkeuddelingen foregår i august under festlige former.

 

  

 

1977: Svend Erik Larsen vælges til formand.

Svømmehallen indvies. Året efter erhverver kommunen Kalkgraven. Det nye posthus og Gymnasiet tages i brug.

 

1979: Solrød Idrætscenter tages i brug, hvilket sammen med Munkekærskolen udvider gymnastikforeningens mulighed for at oprette flere hold og udvide foreningen.

Det var også dette år, at S-toget kom til Solrød.

    

 

1981:  Børge Raasthøj vælges til formand.  DGI afholder landstævne i Slagelse

 

1982:  Wilmar Crone Holbech vælges til formand.  SGF programmet udsendes som A4 ark foldet. og første 2-timers gymnastikhold oprettes.

Lørdagsholdet, bestående af unge piger og drenge, tager på gymnastiktur sydpå, hvor der gives opvisning i Østrig og Schweiz. Turen var arrangeret af Gunnar Pedersen.

 

1983:  Styrketræningsrummet åbnes for medlemmer.

Jersie station indvies.

 

  

 

 

 

Løvspringstur:  Hvert år på Kristi Himmelfartsdag drog medlemmerne afsted på  Løvspringstur til Borrevejle med tur i skoven og efterfølgende frokost og idræt på banerne ved Borrevejle Idrætscenter

 

   

 

 

 

1984: Aerobic tages op som ny gymnastikform i SGF, samtidig med at ”Gymnastik moderne” nedlægges.

 

  

 

1985:  SGF programmet udsendes som A3 foldet med reklamer. Senior Mix spring, Ballstik oprettes.

DGI afholder landstævne i Odense.

Ungdomsholdet tager afsted på Norgestur.

 

1987:  Programmet udvides til A3 foldet og hæftet med billeder.

Lørdagsholdet træner 2 gange om ugen.

Solrød Center udvides østpå.

 

1988:  Sidste år med Jazz/Rytmepiger. Et bladudvalg oprettes.

 

1989:  Aspirantholdet oprettes, og holdet for ”Kropsbevidsthed/afspænding og akrobatik oprettes.

Work-.out kommer til SGF. Sidste år med Jazzdamer.

 

1990:  Lars Kongsmark Olesen vælges til formand. Fumler-Tumler hold og Rytmisk Shop oprettes.

Solrød Skole nedlægges, men gymnastikken fortsætter i gymnastiksalen.

DGI afholder landstævne i Horsens.

 

1991: Børnefane overrækkes til SGF. Rygtræningshold oprettes. Sidste år med drengehold.

Aktivitetscentret indvies.

 

1992:  SGF’s 20 års jubilæum. Morgen-aerobic om lørdagen starter.  Sidste år med Ball-stik.

 

1993:  Gæstearbejderhold og Squaredance forsøgt oprettet, men blev ikke til noget.

Lørdagsholdet og hold fra Tåstrup tager afsted på tur til Østrig.

 

1994:  Wilmar Crone Holbech afløser som formand. DGI afholder landstævne i Svendborg.

SGF modtager kr.25.000,- fra Spies Fonden og kr. 8.000,- fra Augustinus Fonden til køb af springbane. SGF arrangerer familiedag i Jersiehallen.

 

1995:  Henrik Hansen vælges til formand. Callanetics hold oprettes.

 

1996:  SGF får herrefane af Danmarkssamfundet.

 

 

 

1997:  SGF afholder 25 års jubilæum blandt andet med optog i Solrød Centret ledsaget af Greve pigegarde..

 

    

 

 

 

1998:  Børge Raasthøj vælges til formand.  DGI afholder landstævne i Silkeborg.

Storebæltsbroen åbnes for biler.

 

2000:  Øresundsbroen åbnes.

 

2002:  May-Britt Lund vælges til formand. DGI afholder landstævne på Bornholm.

 

2004:  Susan van der Goot vælges til formand.  SGF åbner for tilmeldinger via hjemmesiden til vintersæsonen. Nye vedtægter godkendt på generalforsamlingen.

 

2005:  29. marts: ekstraordinær generalforsamling, hvor hele bestyrelsen afgår og ny bestyrelse vælges. Lars Kongsmark Olesen vælges til formand.

SGF’s nye hjemmeside dannes.

Hal C i Solrød Idrætscenter indvies i oktober.

 

2006:  Den nye hal C i Solrød Idrætscenter tages i brug, og SGF flytter så mange hold som muligt til den nye hal, da den er ideel til gymnastik. Der anskaffes en del nye redskaber, som især er gode til børnegymnastik, og springbaner til springholdene.

DGI afholder landstævne i Haderslev.

 

2007:  SGF’s nye hjemmeside dannes. SGF får nyt logo: 

 

 

2008:  Det nye logo og den nye hjemmeside afsløres på gymnastikdagen. Tilmeldinger foregår nu udelukkende via hjemmesiden, og tilmeldingsaftenen droppes. Tilmeldingsaftenen har ellers fundet sted hvert år siden foreningens start.

Foreningen deltager i ”Fritid i Solrød”, hvor SGF modtager en check fra Nordea til indkøb af en ”Team Track” springbane på kr.45.375.  Et springhold giver opvisning i centret:

 

  

 

I 2008 blev der desuden afholdt familiefællestræning:

 

 

2009:  SGF afholder regionsopvisning i samarbejde med DGI Roskilde, som bliver døbt  ”Solkystopvisningen”, med deltagelse af hold fra hele regionen.

 

 

2010:  ”Solkystopvisningen” gentages og nu med endnu flere deltagere. SGF runder 1.000 medlemmer ved tilmeldingen til sæson 2010/11.

SGF’s egen gymnastikdag afvikles som alle de foregående år i marts i Solrød Idrætscenter.

 

  

 

2012:  SGF deltager i DM i foreningsudvikling, hvor 36 foreninger deltager. Vinderen bliver kåret den 24. maj 2012.

SGF har i år udvidet aktiviteterne til også at omfatte:

SGF Cycling, hvor der trænes en gang om ugen.

SGF ACT Cross Training, hvor der trænes 2 gange om ugen både udendørs og indendørs ved Solrød skole.

Parkour, Freerun og Tricking, hvor der ligeledes trænes både udendørs og indendørs. Til denne form for spring/gymnastik har kommunen givet en bevilling på kr.280.000 til etablering af udendørs anlæg.