FORSIKRINGSFORHOLD

Hvis en person kommer til skade ved uheld, f.eks. i forbindelse med spring eller benyttelse af redskaber, er det personens egen ulykkesforsikring der skal dække skaden. Det er derfor vigtigt, at man som idrætsudøver er dækket af en privat fritidsulykkesforsikring eller heltidsulykkesforsikring! Det er her vigtigt at undersøge hvorvidt ens eget forsikringsselskab vurderer springgymnastik som farlig sport, med krav om ekstra forsikring. 

Solrød Gymnastikforening er dækket af den fælles, kollektive ansvarsforsikring, som DGI og DIF har tegnet for alle foreninger. Denne forsikring dækker kun i de situationer, hvor foreningen som følge af fejl eller forsømmelse fra foreningens side kan drages til ansvar for skade på 3. mands ting eller for en persons tilskadekomst.  

Derudover har Solrød Gymnastik forening forsikret sine redskaber hos Tryg Forsikring. Alle redskaber er godt forsikret mod brand og vandskade. Denne forsikringsaftale holdes jævnligt ajour. Bygningen er dækket af Solrød Kommune.