BEREDSKABSPLAN

Solrød Gymnastikforening har udfærdiget en plan for håndteringen af ulykker til træninger. Planen er delt op i 2 dele; første del handler om ikke livstruende skader, og anden del omhandler livstruende skader. 

 

Ikke livstruende skade

En ikke livstruende skade er for eksempel en forstuvning eller brækket arm eller ben. Ved en sådan ulykke er det instruktørerne, der sørger for at stoppe ulykken og begynde førstehjælp. 

Når ulykken er stoppet, kontakter instruktøren forældre eller pårørende, samt sørger for at den tilskadekomne kommer på skadestuen sammen med førnævnte forældre/pårørende. 

Efter den tilskadekomne er blevet afhentet samler instruktøren holdet og orienterer gymnasterne på holdet om ulykken. Når holdet er blevet orienteret, sørger instruktøren for at give besked om ulykken til holdlederen/bestyrelsen. 

I tiden efter ulykken følger instruktøren op på gymnasten ved at have kontakt til gymnasten og/eller gymnastens forældre 

Den holdansvarlige/bestyrelsen står klar med hjælp i forhold til orientering af hold og forældre efter ulykken. Bestyrelsen har ansvaret for, at skader/ulykker, hvor der tilkaldt ambulance, bliver evalueret på førstkommende instruktørmøde eller alternativt før via e-mail eller fysisk møde.

  

Livstruende skade  

Her er der tale om for eksempel hjertestop, bevidstløshed, stor blødning m.m. Instruktøren sørger for straks at standse ulykken og påbegynde livreddende førstehjælp, og herefter alarmeres 1-1-2. Ved hjertestop benyttes en hjertestarter (se oversigten nedenfor). Forældre eller pårørende kontaktes hurtigst muligt. 

Instruktøren fortsætter førstehjælpen indtil ambulancen ankommer, hvor en hjælpeinstruktør eller anden person hjælper ambulancepersonalet fra indgangen og hen til den tilskadekomne.  

Forældre eller instruktøren kører med i ambulancen. 

Når den tilskadekommende er blevet hentet af ambulancen, samler instruktører, hjælpeinstruktører eller eventuelt en forælder holdet, og orienterer gymnaster. Herefter orienteres den holdansvarlige/bestyrelsen. 

Instruktøren og bestyrelsen sørger i tiden efter ulykken for at følge op på situationen vedrørende gymnasten, samt de øvrige gymnaster og forældre i forhold til ulykken. 

Ved alvorlige ulykker er der mulighed for psykologisk krisehjælp til den/de tilskadekomne og andre, der har været direkte involveret i hændelsen. 

  

Øvrige oplysninger 

Alle vores instruktører og hjælpere over 13 år har modtaget certificeret undervisning i livreddende førstehjælp. 

Hal 

Førstehjælpsudstyr 

Hjertestarter 

Solrød idrætscenter 

Vi har en førstehjælpskasse, samt isposer i vores det første skab i redskabsrum nr. 2 

Hjertestarter findes ved elevatoren i forhallen, derudover er der også en på siden af SIC på muren ud mod børnehaven og kunstgræs anlægget 

Uglegårdsskolen 

Vi har en førstehjælpskasse, samt isposer i skabet i redskabsrummet 

Hjertestarter findes på væggen til venstre for indgang til administrationen. 

Solrød skole 

Vi har en førstehjælpskasse, samt isposer i skabet i redskabsrummet 

Hjertestarter findes til højre for passagen til P-plads