Ingen ledige pladser

Tirsdagsfamilier

Antal tilmeldte: 35/35 Venteliste: 3 Årgang: 2018-2020 Pris: 915,00 DKK
01/09/2023 - 21/04/2024 Solrød Idrætscenter - SIC Hal C Øst Tirsdag 17:15-18:15 Instruktør: Nanna Bang Dahl Rikke Roden Iben Jepsen Clara Warming
Beskrivelse

Holdet for alle friske piger og drenge på 3 og 5 år og deres far, mor eller en anden voksen.

Vi øver motorik gennem leg både med og uden musik, og med og uden mindre redskaber. Vi skal finde ud af, hvad kroppen kan bruges til. Vi skal løbe, hoppe, kravle, rulle, danse, lave kolbøtter, hoppe i trampolin, svinge i torve og meget mere. Vi laver redskabsbaner som er sjove og udfordrende, og som løbende udvikler sig i takt med børnene.

Det forventes, at de voksne hjælper børnene med gymnastikken og selv er aktive hele tiden. Gymnastikken kan kun gennemføres, hvis de voksne hjælper til med redskaberne. Både børn og voksne møder omklædte i praktisk tøj, som man kan bevæge sig i. Det er ikke muligt for søskende eller andre uden at de er tilmeldt holdet.

Dette hold er for årgangene 2018 til 2020.

HOLDLEDER NANNA DAHL

Husk altid at tilmelde dig/deltageren efter anvisningen for årgang(e) på holdet. Er deltageren ikke den korrekte årgang/alder, kan denne blive slettet fra holdet.

Ved tilmelding af børn er det meget vigtigt at data (navn, adresse og fødselsdag) er korrekte. Solrød Gymnastikforening modtager tilskud fra Solrød kommune og dette tilskud er afhængigt af, at vores oplysninger om medlemmerne er korrekte. Ellers kan det betyde at vi mister tilskuddet, med deraf følgende kraftig stigning i kontingent fremover.

NB! Holdet gennemføres ved minimum 15 betalende og deltagende medlemmer.

Bliver holdet overtegnet, sker der optagelse på venteliste via tilmeldingssystemet.

Ingen optagelse på venteliste pr. telefon eller e-mail.

Læs mere om al det praktiske i SGF her

 

Pris: 915,00 DKK


Jeg har ingen profil - Opret og tilmeld Jeg har en profil – Login og tilmeld
Instruktører

Nanna Bang Dahl

Nanna er født i 2007, og har været et aktivt medlem af SGF siden 2016, hvor hun blandt andet har gået til Cheerleading og Power Teen.
Nanna har været instruktør siden 2020, hvor hun startede som hjælpeinstruktør.

Kurser:
- Hjælpeinstruktør
- Gymnastikuddannelsen
- Springsikker
- Livreddende førstehjælp

Nanna er instruktør på De Flyvende springpiger mini, De flyvende springpiger, Tirsdagsfamilier, Team Salto

Rikke Roden

rikke.brask.henriksen@gmail.com

Rikke er uddannet pædagog, og har selv gået til springgymnastik som barn. Siden 2018 har Rikke været instruktør i SGF.

Kurser:
Springsikker Basis
Børnegymnastik med succes
Basal Modtagning
Børn og Bold

Iben Jepsen

Iben er født 2008, og har gået til gymnastik siden jeg var 5 år gammel. I 2020 startede jeg som hjælpeinstruktør.

Kurser:
Springsikker basis
Livreddende Førstehjælp

Clara Warming